Restaurering av gammel låve

De som kjenner Enkel Bygg vet at vi tar på oss alle typer oppdrag, også det som er langt utenfor det ordinære. Vi har nå påbegynt et restaureringsprosjekt av en svært gammel driftsbygning/låve som skal settes tilbake i opprinnelig stand basert på opprinnelig byggeskikk.

Prosjektet er i en tidlig fase og alt arbeidet som gjøres følger den opprinnelige byggeskikken i detaljer. Vi tar ned gamle bjelker og lager eksakte kopier.

Tilbake