VÅRE REFERANSER

Enkel Bygg har til hver tid flere prosjekt gående. Her finner du alt fra opparbeidede og byggeklare tomter, til nøkkelferdige hus og hytter som de dyktige tømmermennene våre kan bygge. Vi påtar oss alle typer oppdrag og leverer tjenester av høy kvalitet innen følgende områder: totalentrepriser, nybygg, tilbygg, rehabilitering og  tomteutvikling.

ENKEL BYGG - ALT INNeN BYGG

Vi gjennomfører oppdrag av høy kvalitet innen flere områder. Kontakt oss for mer info.

Rehabilitering av gammelt hus

Total renovering på rekordtid.

Kunden planla alt i detalj sammen med Enkel Bygg som var totalentreprenør. Byggetiden var på under 8 uker fra begynnelse til innflytting. 

Nye vinduer, ny isolasjon, nytt tak, nytt kjøkken, ja stort sett alt ble byttet mens kunden var på ferie.

Sandangervågen Hyttefelt

Enkel Bygg har har hatt totalentreprise, alt fra tomteutvikling til ferdige hytter .

Bygging pågår enda og er i trinn to. Så langt er det bygget 35 hytter.

Nybygg i Kvaløysund

Totalenterprise fra Enkel Bygg AS.

Enkel Bygg hadde totalentreprisen alt fra å rive eksisterende bebyggelse til oppføring av ny hytte .

Fister barnehage

 

Totalenterprise for Fister barnehage.

RYMI –

nytt administrasjonsbygg

Totalenterprise for Ryfylke Miljøverk.

 

Enkel Bygg har vinteren 2018/19 satt opp nytt adm.bygg for RYMI i Nordmarka på Tau.
Kjekt prosjekt å jobbe med og vi takker for oppdraget

Referanse fra kunde:
«Vi er kjempefornøyde, det har vært en fryd å jobbe med dere. Dyktige fagarbeidere, fint arbeid, det kunne ikke blitt bedre.»

Tormod Rugland
Driftssjef RYMI/IVAR IKS